Privacybeleid

Abbi Insights hecht veel waarde aan privacy en verzamelt haar data en inzichten altijd na uitdrukkelijke toestemming van de respondent. Abbi Insights werkt volledig in lijn met de GDPR richtlijnen.

Privacybeleid

Wie is Abbi Insights en wat doet Abbi Insights?

Abbi insights is een jong bedrijf dat premium dienstverlening en software biedt waarmee klanten hun (markt)onderzoeks- en klantactivatie vraagstukken succesvol kunnen uitvoeren. Abbi doet dit door slim gebruik te maken van alle mogelijkheden die mobiele conversational technologie te bieden heeft. De feedback en activatie chatbot van Abbi Insights voert op een leuke, snelle en effectieve manier gesprekken met specifieke doelgroepen met als resultaat een betere respons, betere feedback op momenten die ertoe doen, betere inzichten en effectieve relevante activatie.

Met deze privacy statement informeert Abbi Insights op welke wijze zij persoonsgegevens verwerkt. Abbi doet dat op drie manieren:

 1. Abbi Insights als Verwerkingsverantwoordelijke, Denk bijvoorbeeld aan eigen onderzoeken die worden uitgevoerd. Maar ook aan persoonsgegevens van haar opdrachtgevers, de lezers van haar nieuwsbrief en de bezoekers van haar website.
 2. Als Verwerker, waarbij Abbi Insights onderzoeken en klantactivatietrajecten uitvoert in opdracht van een organisatie. Bij dit type onderzoek is het privacy statement van de opdrachtgevende organisatie van toepassing.
 3. Daarnaast kan Abbi Insights Verwerker zijn door het aanbieden van software en hosting van Abbi software. In deze gevallen is het de organisatie zelf die gebruikt maakt van de software en hosting. Deze organisatie dient zorg te dragen voor een eigen privacy statement.

Wanneer u dus een vraag heeft over de bescherming van persoonsgegevens door Abbi Insights is het noodzakelijk vast te stellen of Abbi Insights een Verwerkingsverantwoordelijke is.

Abbi Insights neemt bij het uitvoeren van haar activiteiten de zelfregulering in acht van de ESOMAR en van de MOA. Dit privacy statement is van toepassing voor het verwerken van persoonsgegevens via de website, apps en andere mobiele (rand)apparatuur.

Abbi Insights als Verwerkingsverantwoordelijke

De Verwerkingsverantwoordelijke Abbi Insights BV, gevestigd Konijnenberg 30, 4825BD BREDA, Nederland, telefoon +31 76 201 3100. Wilt u contact met Abbi Insights ook als Verwerker dan kunt u tevens terecht op hetzelfde adres.

Abbi Insights heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) aangesteld. U kunt Koen Tuerlings bereiken via koen.tuerlings@abbi-insights.com.

Doeleinden en rechtsgrond voor het verwerken van persoonsgegevens

Abbi Insights verwerkt persoonsgegevens van de volgende categorieën van personen:

 1. Klanten;
 2. Respondenten Abbi Insights onderzoek, vanaf 12 jaar;
 3. Ontvangers (digitale) nieuwsbrief;
 4. Bezoekers website.

Op basis van een overeenkomst:

 • Klanten waarvoor Abbi Insights onderzoeken of klantactivatieprojecten uitvoert en/of klanten die diensten afnemen van Abbi Insights;
 • Respondenten onderdeel van een Abbi Insights Panel.

Op basis van het gerechtvaardigd belang te weten relatiebeheer en om informatie te krijgen over de effectiviteit en bereikbaarheid van de website:

 • Ontvangers van een (digitale) nieuwsbrief;
 • Bezoekers website mits dit geen of geringe gevolg heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene om informatie te krijgen over die kwaliteit of effectiviteit van de dienstverlening via de website.

Op basis van toestemming:

 • Bezoekers website waarbij door cookie technologie informatie wordt verzameld;
 • Respondenten die deelnemen aan eigen Abbi Insights onderzoek en uit te nodigen voor (vervolg)onderzoeken.

Respondenten

Respondenten nemen deel op basis van vrijwilligheid aan (statistisch) onderzoek. Bij het analyseren van onderzoeksresultaten kunnen profileringstechnieken worden gebruikt. Echter de rapportages zijn altijd anoniem, tenzij de respondent toestemming heeft gegeven om zijn/haar gegevens identificeerbaar op te nemen in de rapportage.

De ontvangers of categorieën van ontvangers van persoonsgegevens

Abbi Insights publiceert haar eigen onderzoeken anoniem, tenzij de betrokkenen toestemming heeft gegeven om in de rapportage zijn/haar gegevens op te nemen. Gegevens worden verder verstrekt voor zover dat noodzakelijk is voor de normale administratieve processen binnen Abbi Insights, waaronder begrepen accountantscontrole of klachtafhandeling.

Bewaartermijn

Abbi Insights bewaart de gegevens van overeenkomsten altijd voor een periode van zeven jaar om te kunnen voldoen aan wettelijk bewaartermijnen. Wanneer het niet meer noodzakelijk is voor de overige doelstellingen om persoonsgegevens te bewaren, worden deze verwijderd.

Gebruik van cookies

Abbi Insights maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. Sommige cookies mogen zonder toestemming worden geplaatst, bijvoorbeeld cookies die nodig zijn voor een dienst die u aan Abbi Insights vraagt. Voor cookies waarvoor toestemming nodig is, zal Abbi Insights altijd toestemming vragen.

Recht op inzage, rectificatie, wissing, beperking van verwerking, maken van bezwaar, recht op gegevensoverdracht, intrekken toestemming

Eenieder over wie Abbi Insights als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, heeft het recht om inzage te vragen in de eigen persoonsgegevens. Mochten gegevens feitelijk niet juist zijn, dan kunt u deze gegevens laten corrigeren. Ook heeft u recht op gegevensoverdracht, waardoor u de gegevens die Abbi Insights verwerkt op grond van uw toestemming of op basis van een overeenkomst aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke kunt overdragen. Wilt u uw gegevens bij Abbi Insights in het geheel laten verwijderen dan is dat mogelijk vanaf het moment dat er geen sprake is van nog na te komen (financiële) verplichtingen.

Daarnaast heeft u het recht om uw gegevens tegen verder (commercieel) gebruik te blokkeren. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden voor de nieuwsbrief. Wilt u uw gegevens verder blokkeren bij Abbi Insights, stuur dan een e-mail ovv ‘blokkeren’ info@abbi-insights.com.

Indien verwerking is gebaseerd op toestemming dan wijzen wij u op de mogelijkheid om de toestemming in te trekken.

Abbi Insights en andere websites

Op de websites van Abbi Insights kunt u een links naar andere websites aantreffen. Abbi Insights kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Abbi Insights als Verwerker

Het vorenstaande is van toepassing wanneer Abbi Insights zelf, als verwerkingsverantwoordelijke, persoonsgegevens verwerkt. Echter kunnen bedrijven ook zelf met de tools van Abbi Insights gegevens verwerken. Abbi Insights zal dan haar opdrachtgever ondersteunen. Het is dan aan haar opdrachtgever om te zorgen voor voorwaarden (privacy statement) waaronder de persoonsgegevens worden verwerkt, immers de opdrachtgever is de Verwerkingsverantwoordelijke en Abbi Insights is de Verwerker. Het privacy statement van Abbi Insights is dan niet van toepassing. In plaats daarvan heeft de opdrachtgever een eigen privacy statement.

Vragen en klachten

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over het privacy statement van Abbi Insights of een klacht over de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt, dan kunt u deze richten aan koen.tuerlings@abbi-insights.com.

Wijzigingen

Abbi Insights behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Abbi Insights een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Abbi Insights uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website en in nieuwsbrieven.

Breda, 18 augustus 2020

Contact

Abbi Insights B.V.
Graaf Engelbertlaan 75
4837 DS Breda

+31 (0) 76 2013100
info@abbi-insights.com

BTW: 858933214B01
Kamer van Koophandel: 71994033